ნომინალური და რეალური მშპ

The request was successful.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ნომინალური და რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი თვეების მიხედვით 2000-2024, თუ ამ პერიოდის მონაცემები არ გექნებათ, საკმარისი იქნება მაქსიმალურად ხანგრძლივი პერიოდი რომელიც მოგეპოვებად. ინფორმაცია პრიორიტეტულია ექსელის ფორმატში.

პატივისცემით,

armaz shotadze

meri shaburishvili, National Statistics Office of Georgia

6 Attachments

ბატონო არმაზ,

 

თქვენს წერილთან (21.02.2024) დაკავშირებით გთხოვთ, იხილოთ თანდართული
ფაილები.

 

 

 

 

 

პატივისცემით,

 

 

 

[1]logo_geo მერი შაბურიშვილი
მთავარი სპეციალისტი
წლიური ანგარიშების სამმართველო
ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
[2]tel 2 36 72 10 (310) [3]mob 591 41 46 05 [4]fax 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/