მიუსაფარი ცხოველები

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. 2015 წლიდან დღემდე რომელი კომპანია კურირებდა მიუსაფარი ცხოველების (ძაღლები, კატები) საკითხსა და პრობლემებს (კასტრაცია/სტერილიზაცია, აცრა, ყველა სხვა საჭირო პროცედურა) ბათუმში - მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ჩაშლილად წლების მიხედვით.

2. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, ანალოგიურ წლებში (2015-დან დღემდე: 2024 წლის 8 თებერვალი) თითოეულ წელს რამდენი ლარი იყო განსაზღვრული თითოეული ზემოთ ხსენებული კომპანიისთვის - ასევე ჩაშლილად.

3. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია 2015 წლიდან 2023 წლის ჩათვლით - რამდენი კასტრაციისა და სტერილიზაციის ოპერაცია ჩატარდა, რამდენი ცოფის საწინააღმდეგო აცრა გაკეთდა და აღრიცხვის არსებობის შემთხვევაში, რამდენი მიუსაფარი ცხოველია ბათუმის ტერიტორიაზე - მონაცემები ჩაშლილად ასევე წლების მიხედვით.

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

გამარჯობა,
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში თქვენი წერილის რეგისტრაციის ნომერია: 19/1424039176-14; 08.02.2024წ

ციტატირებული სექციების ჩვენება

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

წერილის პასუხი

ციტატირებული სექციების ჩვენება