მიუსაფარ ცხოველთა შესახებ მიმართვიანობა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაშ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2017 წლიდან დღემდე მიუსაფარი ცხოველების დაშავების, თავშესაფარში გადაყვანის მოთხოვნის მიზნით წერილობითი ან ზარით განხორციელებული მომართვიანობის სტატისტიკა ცალ-ცალკე წლების მიხედვით.

პატივისცემით,

ელენე ნემანიშივილი

გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად.

გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება

ციტატირებული სექციების ჩვენება