მიუსაფარ ცხოველთა შესახებ მიმართვიანობა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაშ

elene made this Freedom of Information request to Georgia Emergency and Operative Response Center - LEPL 112

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Georgia Emergency and Operative Response Center - LEPL 112 did not have the information requested.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2017 წლიდან დღემდე მიუსაფარი ცხოველების დაშავების, თავშესაფარში გადაყვანის მოთხოვნის მიზნით წერილობითი ან ზარით განხორციელებული მომართვიანობის სტატისტიკა ცალ-ცალკე წლების მიხედვით.

პატივისცემით,

ელენე ნემანიშივილი

Georgia Emergency and Operative Response Center - LEPL 112

1 Attachment

მოგესალმებით,

თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად.

გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება

show quoted sections