ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება, „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“.

პატივისცემით,

ანა მოლოდინი

Sakrebulo Kutaisi, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ვისგან: გიორგი <[მოთხოვნის #2985 ელ-ფოსტა]>
გაგზავნილი: ორშაბათი, 01 აპრილი, 2024 16:43:55
ვის: Sakrebulo Kutaisi
თემა: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება,
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“.

პატივისცემით,

ანა მოლოდინი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2985 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers