ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება, „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“.

პატივისცემით,

ანა მოლოდინი

Contact Kutaisi, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

  • Attachment

    OutlookEmoji 16518415007606603151d e583 461f ba85 a52f9a83149a.png

    15K Download

მოგესალმებით, მიღებულია რეგისტრაციის ნომერია 19/4424092556-01

პატივისცემით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
[1]1651841500760

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: გიორგი <[მოთხოვნის #2984 ელ-ფოსტა]>
Sent: 01 April 2024 16:43:49
To: Contact Kutaisi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება,
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“.

პატივისცემით,

ანა მოლოდინი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2984 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[2]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[3]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
3. http://askgov.ge/ka/help/officers

Contact Kutaisi, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზავნით წერილს გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება.

პატივისცემით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
[1]1651841500760

References

Visible links