კორონავისურით ინფიცირების და გარდაცვალების დღიური სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დღეების მიხედვით 2020-2022 წლებისთვის კოვიდით ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით.

პატივისცემით,

LanaBil

National Center for Disease Control and Public Health, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

2 თანდართული დოკუმენტი

  • Attachment

    OutlookEmoji 168994009673609b08fba 5d07 4695 9c27 840eff346be7.png

    19K Download

  • Attachment

    OutlookEmoji 16903555592821449b4f2 9ab6 4d60 8c9d d3173807c74b.jpg

    4K Download

მოგესალმებით, 

წერილში არ იკითხება თქვენი სახელი და გვარი, დაწერეთ გარკვეულად. 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: LanaBil <[მოთხოვნის #2962 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, March 1, 2024 7:06:36 PM
To: National Center for Disease Control and Public Health
Subject: [External] საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - კორონავისურით
ინფიცირების და გარდაცვალების დღიური სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ
პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დღეების მიხედვით 2020-2022 წლებისთვის კოვიდით ინფიცირებულთა და
გარდაცვლილთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით.

პატივისცემით,

LanaBil

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2962 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

გაფრთხილება: გარე კორესპოდენცია. არ გადახვიდეთ ბმულებზე და არ გახსნათ
დანართები, თუ არ ხართ დარწმუნებულნი მათ სანდოობაში

References

Visible links
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების National Center for Disease Control and Public Health საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დღეების მიხედვით 2020-2022 წლებისთვის კოვიდით ინფიცირებულთა და
გარდაცვლილთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით.

პატივისცემით,
ლანა ბილანიშვილი

National Center for Disease Control and Public Health, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

4 თანდართული დოკუმენტი

დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება!

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

References

Visible links

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების National Center for Disease Control and Public Health საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დღეების (ყოველდღიური მონაცემები) და რეგიონების მიხედვით კოვიდ ინფიცირებულთა რაოდენობის შესახებ 2020-2023 წლებისთვის.

პატივისცემით,
ლანა ბილანიშვილი
LanaBil

National Center for Disease Control and Public Health, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

4 თანდართული დოკუმენტი

დაგვიდასტურეთ წერილზე პასუხის მიღება.

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

References

Visible links