მოგესალმებით თავდაცვის სამინისტროს / კიბერუსაფრთხოების ბიუროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

კიბერთავდასხმების სტატისტიკა სავარაუდო უცხო ქვეყნების მხრიდან, ჩაშლილი დანაშაულების თარიღის, კიბერთავდასხმის ობიექტის და სავარაუდო წყაროს (დამნაშავის) მიხედვით, 2007 წლიდან დღემდე.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცახდების ფორმა: https://drive.google.com/file/d/1-tyMAxJ...

Public, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი