ქ. თბილისში 2006-2023 წლებში გაცემული სამშენებლო ნებართვები

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

დავით სიჭინავა

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

- 2006-2023 წლებში, ქ. თბილისში გაცემული სამშენებლო ნებართვების სია, ექსელის ფორმატში. ექსელის ცხრილში თითოეული ჩანაწერი უნდა წარმოადგენდეს სამშენებლო ნებართვას, ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:
-- განცხადის თარიღი
-- ნებართვის გაცემის თარიღი
-- განმცხადებელი
-- საკადასტრო კოდი
-- მშენებლობის მისამართი
-- მშენებლობის ობიექტი ან ნომენკლატურა
-- კლასი
-- ნაკვეთის ფართობი,
-- შენობის სიმაღლე, მ.შ. საერთო და ასევე - ნულოვან ნიშნულის ზემოთ.
-- შენობის მოცულობა
-- განაშენიანების ფართობი
-- საერთო ფართობი
-- საცხოვრებელი ფართობი
- ნებართვის ძალაში ყოფნის ბოლო თარიღი

პატივისცემით,

დავით სიჭინავა

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, 
განცხადება გადაიგზავნა კომპეტენციის ფარგლებში, გიგზავნით აღნიშნულის
დამადასტურებელ წერილს. 
პატივისცემით, 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: დავით სიჭინავა <[მოთხოვნის #2810 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, July 18, 2023 3:48:27 PM
To: Foi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ქ. თბილისში 2006-2023 წლებში
გაცემული სამშენებლო ნებართვები
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

- 2006-2023 წლებში, ქ. თბილისში გაცემული სამშენებლო ნებართვების სია,
ექსელის ფორმატში. ექსელის ცხრილში თითოეული ჩანაწერი უნდა წარმოადგენდეს
სამშენებლო ნებართვას, ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი სახის
ინფორმაცია:
-- განცხადის თარიღი
-- ნებართვის გაცემის თარიღი
-- განმცხადებელი
-- საკადასტრო კოდი
-- მშენებლობის მისამართი
-- მშენებლობის ობიექტი ან ნომენკლატურა
-- კლასი
-- ნაკვეთის ფართობი,
-- შენობის სიმაღლე, მ.შ. საერთო და ასევე - ნულოვან ნიშნულის ზემოთ.
-- შენობის მოცულობა
-- განაშენიანების ფართობი
-- საერთო ფართობი
-- საცხოვრებელი ფართობი
- ნებართვის ძალაში ყოფნის ბოლო თარიღი

პატივისცემით,

დავით სიჭინავა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2810 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

დავით სიჭინავა

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების Foi საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ჩემს მიერ ა/წ 19 ივლისს 10-01232002252 წერილით გამოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

დავით სიჭინავა

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, 
თქვენი განცხადება, ისევე როგორც თავდაპირველი განცხადება, კომპეტენციის
ფარგლებში, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის
პირველი ნაწილის თანახმად, გადაგზავნილია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში. შემდგომი
პასუხისთვის, გთხოვთ, მიმართოთ მათ. დანართის სახით, გიგზავნით აღნიშნულის
დამადასტურებელ წერილს. 
პატივისცემით, 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ციტატირებული სექციების ჩვენება

დავით სიჭინავა

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების Foi საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

სამწუხაროდ, პასუხი არ მომსვლია არქიტექტურის სამსახურიდან. შეგიძლიათ, მომაწოდოთ სამსახურში ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია?

პატივისცემით,

დავით სიჭინავა

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით, 

გთხოვთ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე და სთხოვოთ დაგაკავშირონ არქიტექტურის
სამსახურთან.

პატივისცემით, 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: დავით სიჭინავა <[მოთხოვნის #2810 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, October 10, 2023 2:29:45 AM
To: Foi
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ქ. თბილისში 2006-2023 წლებში
გაცემული სამშენებლო ნებართვები
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების Foi საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელ პირს.

სამწუხაროდ, პასუხი არ მომსვლია არქიტექტურის სამსახურიდან. შეგიძლიათ,
მომაწოდოთ სამსახურში ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო
ინფორმაცია?

პატივისცემით,

დავით სიჭინავა

ციტატირებული სექციების ჩვენება