გარდაბანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია.

მოგესალმებით,
გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
გარდაბანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
გადაბანის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
თქვენთან 04 აგვისტოს გამოგზავნილია განცხადება და სხვა მეილიდან არ მიმიღია წერილი და გთხოვთ ამ მეილიდან გამოაგზავნოთ.
პატივისცემით,

მართა

Gardabani Meria, გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით,

გთხოვთ მოგვწეროთ თქვენს მიერ გადმოგზავნილი წერილის სარეგისტრაციო ნომერი

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მართა <[მოთხოვნის #814 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, August 19, 2022 11:34:01 AM
To: Gardabani Meria
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - გარდაბანის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი
 
მოგესალმებით,
გადაბანის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.
თქვენთან 04 აგვისტოს გამოგზავნილია განცხადება და სხვა მეილიდან არ მიმიღია
წერილი და გთხოვთ ამ მეილიდან გამოაგზავნოთ.
პატივისცემით,

მართა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #814 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[1]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/help/officers

სამწუხაროდ განცხადების ნომერიც არ გამოგზავნილა.
პატივისცემით,
მართა

Gardabani Meria, გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით,

თქვენს მიერ გადმოგზავნილი კორესპონდენციის რეგისტრაციის
ნომერია 19/182221624-01 (04/08/2022)

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მართა <[მოთხოვნის #814 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, August 19, 2022 11:42:35 AM
To: Gardabani Meria
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - გარდაბანის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი
 
სამწუხაროდ განცხადების ნომერიც არ გამოგზავნილა.
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
გადაბანის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
თქვენთან 04 აგვისტოს გამოგზავნილია განცხადება, რეგისტრაციის
ნომერით 19/182221624-01 (04/08/2022) . სხვა მეილიდან არ მიმიღია წერილი და გთხოვთ ამ მეილიდან გამოაგზავნოთ.
პატივისცემით,
მართა