განქორწინების სტატისტიკა

ელენე ნოდიამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან იუსტიციის სახლი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

განქორწინების სტატისტიკა 2010-2021 წლებში.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv)

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Mariam Tigishvili, იუსტიციის სახლი

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით თქვენი წერილის (N 18265  10/08/2022) საფუძველზე მომზადებული
წერილის ასლს.
იხილეთ დანართები

 

პატივისცემით

მარიამ თიგიშვილი

ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

თბილისის იუსტიციის სახლი

 

საქართველო, თბილისი,

0106, სანაპიროს ქ.#2

მობ.:  +995  593 550 475

 

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CECA8C.A4F03180

 

References

Visible links

Mariam Tigishvili, იუსტიციის სახლი

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით თქვენი წერილის (N 18266  10/08/2022) საფუძველზე მომზადებული
წერილის ასლს.
იხილეთ დანართები

 

 

პატივისცემით

მარიამ თიგიშვილი

ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

თბილისის იუსტიციის სახლი

 

საქართველო, თბილისი,

0106, სანაპიროს ქ.#2

მობ.:  +995  593 550 475

 

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CECA8C.A4F03180

 

References

Visible links

Mariam Tigishvili, იუსტიციის სახლი

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით თქვენი წერილის (N 18267  10/08/2022) საფუძველზე მომზადებული
წერილის ასლს.
იხილეთ დანართები

 

პატივისცემით

მარიამ თიგიშვილი

ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

თბილისის იუსტიციის სახლი

 

საქართველო, თბილისი,

0106, სანაპიროს ქ.#2

მობ.:  +995  593 550 475

 

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CECA8C.A4F03180

 

References

Visible links

Mariam Tigishvili, იუსტიციის სახლი

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით თქვენი წერილის (N 18264  10/08/2022) საფუძველზე მომზადებული
წერილის ასლს.
იხილეთ დანართები

 

პატივისცემით

მარიამ თიგიშვილი

ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

თბილისის იუსტიციის სახლი

 

საქართველო, თბილისი,

0106, სანაპიროს ქ.#2

მობ.:  +995  593 550 475

 

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CECA8C.A4F03180

 

References

Visible links

3 თანდართული დოკუმენტი

 

გეგზავნებათ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს  2022   წლის    
16  აგვისტოს                01/188718                წერილი.

 

გთხოვთ დაგვიდასტურეთ ჩაბარება.

 

 

Public Service Development Agency

 

[1]cid:image001.png@01D757DC.9114F390

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის შინაარსი;
არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით სხვადასხვა
ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი თქვენი
სისტემიდან.  

The information contained in this e-mail and its attachment(s) is intended
for specific addressee(s) only, and may be confidential.

If you are not the intended addressee of the e-mail, please: immediately
notify the sender and return the electronic message; do not disclose,
distribute the content of the e-mail and its attachment(s); do not copy or
otherwise use this message; delete the e-mail and its attachment(s); from
your system.

References

Visible links

3 თანდართული დოკუმენტი

გეგზავნებათ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს  2022   წლის
    17  აგვისტოს                             01/189889
                   წერილი.

 

 

 

Public Service Development Agency

 

[1]cid:image001.png@01D757DC.9114F390

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის შინაარსი;
არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით სხვადასხვა
ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი თქვენი
სისტემიდან.  

The information contained in this e-mail and its attachment(s) is intended
for specific addressee(s) only, and may be confidential.

If you are not the intended addressee of the e-mail, please: immediately
notify the sender and return the electronic message; do not disclose,
distribute the content of the e-mail and its attachment(s); do not copy or
otherwise use this message; delete the e-mail and its attachment(s); from
your system.

References

Visible links