ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

განქორწინების სტატისტიკა 2010-2021 წლებში.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv)

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Mariam Tigishvili, იუსტიციის სახლი

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით თქვენი წერილის (N 18265  10/08/2022) საფუძველზე მომზადებული
წერილის ასლს.
იხილეთ დანართები

 

პატივისცემით

მარიამ თიგიშვილი

ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

თბილისის იუსტიციის სახლი

 

საქართველო, თბილისი,

0106, სანაპიროს ქ.#2

მობ.:  +995  593 550 475

 

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CECA8C.A4F03180

 

References

Visible links

Mariam Tigishvili, იუსტიციის სახლი

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით თქვენი წერილის (N 18266  10/08/2022) საფუძველზე მომზადებული
წერილის ასლს.
იხილეთ დანართები

 

 

პატივისცემით

მარიამ თიგიშვილი

ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

თბილისის იუსტიციის სახლი

 

საქართველო, თბილისი,

0106, სანაპიროს ქ.#2

მობ.:  +995  593 550 475

 

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CECA8C.A4F03180

 

References

Visible links

Mariam Tigishvili, იუსტიციის სახლი

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით თქვენი წერილის (N 18267  10/08/2022) საფუძველზე მომზადებული
წერილის ასლს.
იხილეთ დანართები

 

პატივისცემით

მარიამ თიგიშვილი

ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

თბილისის იუსტიციის სახლი

 

საქართველო, თბილისი,

0106, სანაპიროს ქ.#2

მობ.:  +995  593 550 475

 

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CECA8C.A4F03180

 

References

Visible links

Mariam Tigishvili, იუსტიციის სახლი

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით თქვენი წერილის (N 18264  10/08/2022) საფუძველზე მომზადებული
წერილის ასლს.
იხილეთ დანართები

 

პატივისცემით

მარიამ თიგიშვილი

ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

თბილისის იუსტიციის სახლი

 

საქართველო, თბილისი,

0106, სანაპიროს ქ.#2

მობ.:  +995  593 550 475

 

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CECA8C.A4F03180

 

References

Visible links

3 თანდართული დოკუმენტი

 

გეგზავნებათ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს  2022   წლის    
16  აგვისტოს                01/188718                წერილი.

 

გთხოვთ დაგვიდასტურეთ ჩაბარება.

 

 

Public Service Development Agency

 

[1]cid:image001.png@01D757DC.9114F390

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის შინაარსი;
არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით სხვადასხვა
ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი თქვენი
სისტემიდან.  

The information contained in this e-mail and its attachment(s) is intended
for specific addressee(s) only, and may be confidential.

If you are not the intended addressee of the e-mail, please: immediately
notify the sender and return the electronic message; do not disclose,
distribute the content of the e-mail and its attachment(s); do not copy or
otherwise use this message; delete the e-mail and its attachment(s); from
your system.

References

Visible links

3 თანდართული დოკუმენტი

გეგზავნებათ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს  2022   წლის
    17  აგვისტოს                             01/189889
                   წერილი.

 

 

 

Public Service Development Agency

 

[1]cid:image001.png@01D757DC.9114F390

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის შინაარსი;
არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით სხვადასხვა
ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი თქვენი
სისტემიდან.  

The information contained in this e-mail and its attachment(s) is intended
for specific addressee(s) only, and may be confidential.

If you are not the intended addressee of the e-mail, please: immediately
notify the sender and return the electronic message; do not disclose,
distribute the content of the e-mail and its attachment(s); do not copy or
otherwise use this message; delete the e-mail and its attachment(s); from
your system.

References

Visible links