დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
22 აგვისტოს თქვენთან გამოვგზავნე განცხადება- დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში. გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.
პატივისცემით,
მართა

დმანისი საკრებულო, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გადმოგიგზავნეთ დღეს პასუხი, მიიღეთ?
чт, 25 авг. 2022 г. в 12:46, მართა
<[1][მოთხოვნის #989 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.
22 აგვისტოს თქვენთან გამოვგზავნე განცხადება- დმანისის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში. გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება და მომწეროთ 
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.
პატივისცემით,
მართა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[2][მოთხოვნის #989 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[3]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,
პასუხი არ მიმიღია გთხოვთ გამოაგზავნოთ ამ მეილიდან.
პატივისცემით,
მართა

დმანისი საკრებულო, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

როგორც მოგახსენეთ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის სიდიდიდან 
გამომდინარე გადმოგიგზავნეთ  wetransfer -ის მეშვეობით, რაზედაც არ მიმიღია 
დადასტურება, ამიტომ გიგზავნით ნაწილ-ნაწილ თანდართული საპასუხო წერილით. 
საკრებულოს აპარატი 
გთხოვთ დამიდასტუროთ 
[1][IMG][2] 2011 წლის შესრულება წლიური.pdf
[3][IMG][4] 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულება წლიური.pdf
[5][IMG][6] 2013 წლის ბიუჯეტის შერულება წლიური.pdf
[7][IMG][8] 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულება.pdf

References

Visible links
1. https://drive.google.com/file/d/16c195a5...
2. https://drive.google.com/file/d/16c195a5...
3. https://drive.google.com/file/d/1qB74PJ_...
4. https://drive.google.com/file/d/1qB74PJ_...
5. https://drive.google.com/file/d/13fUbgk-...
6. https://drive.google.com/file/d/13fUbgk-...
7. https://drive.google.com/file/d/1_MVXDAN...
8. https://drive.google.com/file/d/1_MVXDAN...

მოგესალმებით,
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. ვერ ვახერხებ თქვენს მიერ გადმოგზავნილი ინფორმაციის გახსნას. გთხოვთ, თუ შეიძლება, ყველა ფაილი საჯაროდ ნახვადი გახადოთ, რადგან access-ს ითხოვს. ან ატვირთოთ დროპოქსზე და გამიზიაროთ ბმული.
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით,
საკონტაქტო ტელეფონი არ არის აუცივლებელი. გთხოვთ, კომუნიკაცია გავააგრძელოთ წერილობით
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით,
37-ე მუხლის თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა. თქვენგან მივიღე ინფორმაცია drive-ის ლინკის სახით, მაგრამ შესვლას ვერ ვახერხებ ითხოვს access. გთხოვთ ახლიდან გამომიგზავნოთ ლინკი და ბმულს მოუხსნათ restrict ფუნქცია(მონიშნეთ- Anyone with the link), რათა შევძლო გახსნა.
პატივისცემით,
მართა

დმანისი საკრებულო, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ქალბატონო მართა, განმეორებით გაცნობებთ, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია
საჯაროდ გამოქვეყნებულია [1]https://www.dmanisi.gov.ge/, საკრებულოს ველში
пт, 26 авг. 2022 г. в 12:04, მართა
<[2][მოთხოვნის #989 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
37-ე მუხლის თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი
ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო
ინფორმაციის მიღების ფორმა. თქვენგან მივიღე ინფორმაცია drive-ის ლინკის
სახით, მაგრამ შესვლას ვერ ვახერხებ ითხოვს access. გთხოვთ ახლიდან
გამომიგზავნოთ ლინკი და ბმულს მოუხსნათ restrict ფუნქცია(მონიშნეთ- Anyone
with the link), რათა შევძლო გახსნა.
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მეც განმეორებით გაცნობებთ, რომ 37-ე მუხლის თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო
ინფორმაციის მიღების ფორმა. ვებ-გვერდზე განთავსებული გაქვთ pdf-ფორმატით. ჩემს თავდაპირველ წერილში(განცხადებაში) მივუთითე რომ ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel და გთხოვთ, კიდევ ერთხელ სცადოთ ლინკების გამოგზავნა restrict ფუნქციის გარეშე.
პატივისცემით,
მართა

დმანისი საკრებულო, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გამარჯობა,
დმანისის საკრებულოდან გადმოგიგზავნეთ ქვემოთ მითითებული ლინკით თქვენი
წერილის პასუხი, გთხოვთ დამიდასტუროთ
[1]https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
чт, 18 авг. 2022 г. в 12:06, მართა
<[2][ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 3 აგვისტოს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40
მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს
საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო
ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,

მართა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[3][ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. mailto:[ელ-ფოსტა]
4. http://askgov.ge/ka/help/officers

დმანისი საკრებულო, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

[1]https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
чт, 25 авг. 2022 г. в 14:52, დმანისი საკრებულო
<[2][დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>:

გამარჯობა,
დმანისის საკრებულოდან გადმოგიგზავნეთ ქვემოთ მითითებული ლინკით თქვენი
წერილის პასუხი, გთხოვთ დამიდასტუროთ
[3]https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
чт, 18 авг. 2022 г. в 12:06, მართა
<[4][ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 3 აგვისტოს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40
მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს
საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო
ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,

მართა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის
გამოთხოვის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ
ელ-ფოსტაზე წერილის გაგზავნით:
[5][ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[6]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
2. mailto:[დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
3. https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
4. mailto:[ელ-ფოსტა]
5. mailto:[ელ-ფოსტა]
6. http://askgov.ge/ka/help/officers

დმანისი საკრებულო, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ვინაიდან აღნიშნული ინფორმაცია არის საკმაოდ დიდი მოცულობის ელ. ფოსტიდან არ
იგზავნება, ამიტომ გიგზავნით ლინკით,
чт, 25 авг. 2022 г. в 15:28, დმანისი საკრებულო
<[1][დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>:

[2]https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
чт, 25 авг. 2022 г. в 14:52, დმანისი საკრებულო
<[3][დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>:

გამარჯობა,
დმანისის საკრებულოდან გადმოგიგზავნეთ ქვემოთ მითითებული ლინკით თქვენი
წერილის პასუხი, გთხოვთ დამიდასტუროთ
[4]https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
чт, 18 авг. 2022 г. в 12:06, მართა
<[5][ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 3 აგვისტოს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40
მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია
გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი
საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,

მართა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და
“ღია მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის
გამოთხოვის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ
ელ-ფოსტაზე წერილის გაგზავნით:
[6][ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[7]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
2. https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
3. mailto:[დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
4. https://wetransfer.com/downloads/036bcbf...
5. mailto:[ელ-ფოსტა]
6. mailto:[ელ-ფოსტა]
7. http://askgov.ge/ka/help/officers

მომხმარებელმა მართა დატოვა ანოტაცია თარიღით ()

მოგესალმებით,
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას.
პატივისცემით,
მართა