დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თბილისის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით.

გთხოვთ, დამიდასტუროთ განცხადების მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

განცხადება მიღებულია.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1061 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, September 26, 2022 4:05:29 PM
To: Foi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში თბილისის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა
რაოდენობა
 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად
დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის
ფორმატით.

გთხოვთ, დამიდასტუროთ განცხადების მიღება და მომწეროთ განცხადების
რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1061 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგიისტრაციის ნომერი, რათა თავიდან ავიცილოთ წინა განცხადებასთან დაკავშირებული უხერხულობა და დაუსრულებელი მოლოდინის რეჟიმში არ ვიყო.

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

   თქვენი 2022 წლის 8 სექტემბრის N19/01222512782-01 წერილის პასუხად,
გიგზავნით დანართს. გთხოვთ იხილოთ.

პატივისცემით,

ილია გელაშვილი

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1061 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, September 26, 2022 4:54:29 PM
To: Foi
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში თბილისის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა
რაოდენობა
 
გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგიისტრაციის ნომერი, რათა თავიდან ავიცილოთ
წინა განცხადებასთან დაკავშირებული უხერხულობა და დაუსრულებელი მოლოდინის
რეჟიმში არ ვიყო.

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას,
მადლობა.