ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის შესახებ:

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: ჩოხატაურის მუნიციოალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა, ფუნქცია - მოვალეობები, დასაქმების ხანგრძლივობა, ანაზღაურება, არსებული პროგრამები, მუშაობის სპეციფიკა, ასევე სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

წერილი მირებულია.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მესხი <[მოთხოვნის #2969 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, March 12, 2024 10:58 AM
To: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში
დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის შესახებ:
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: ჩოხატაურის
მუნიციოალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა,
ფუნქცია - მოვალეობები, დასაქმების ხანგრძლივობა, ანაზღაურება, არსებული
პროგრამები, მუშაობის სპეციფიკა, ასევე სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2969 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მესხი <[მოთხოვნის #2969 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, March 12, 2024 10:58 AM
To: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში
დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის შესახებ:
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: ჩოხატაურის
მუნიციოალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა,
ფუნქცია - მოვალეობები, დასაქმების ხანგრძლივობა, ანაზღაურება, არსებული
პროგრამები, მუშაობის სპეციფიკა, ასევე სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2969 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers