ბუნებრივი აირის და CO-ს გაჟონვის სტატისტიკა

ლაშა ახალაიამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

ლაშა ახალაია

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2016-2021 წლებში CO-თი მოწამვლის და გარდაცვალების ფაქტების შესახებ (რაოდენობები) მუნიციპალიტეტების და თვეების მიხედვით და თუ შესაძლებელია გამომწვევი მიზეზის მითითებით.

დამატებით გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2016-2021 წლებში საყოფაცხოვრებო პირობებში ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგად მომხდარი უბედური შემთხვევების (ბუნებრივი აირით მოწამვლა, აფეთქება) და გარდაცვალების ფაქტების შესახებ (რაოდენობები) მუნიციპალიტეტების და თვეების მიხედვით და თუ შესაძლებელია გამომწვევი მიზეზის მითითებით.

პატივისცემით,

ლაშა ახალაია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

ლაშა ახალაია

მოგესალმებით,

მადლობას გიხდით პასუხის მოწოდებისთვის, თუმცა იგი მხოლოდ ნაწილობრივ პასუხობს ჩემს მოთხოვნას.

გთხოვთ, ელექტრო ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევის შემთხვევებთან (რაც უკვე გამოგზავნილი გაქვთ) ერთად მომაწოდოთ აღნიშნული შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა და გარდაცვლილთა სტატისტიკა.

პატივისცემით,

ლაშა ახალაია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.