ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში თქვენი დაწესებულების საწვავის ხარჯები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საწვავის რაოდენობა (ლიტრობით)
- საწვავის ხარჯი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

sophio berianidze, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

მირანდა მოგესალმებით,

გაცნობებთ, რომ  თქვენ მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლის მეილზე წარმოდგენილი
წერილი გატარებულ იქნა ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამაში და მიენიჭა
სარეგისტრაციო ნომერი N 83367/16,  16.05.2023.

აქვე, გაცნობებთ, რომ სამსახურის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი
აღარ არის ნათია გლოველი ([ელ-ფოსტა]), რომლის მეილზეც გაგზავნეთ
აღნიშნული წერილი.

ასევე, გთხოვთ გაითალისწინოთ, რომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირად
განსაზღვრულია  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის
(სამსახურის აპარატი) ფუნქციების შემსრულებელი სოფიო ბერიანიძე
([ელ-ფოსტა]). აღნიშნული იფნორმაცია ხელმისაწვდომია ასევე
სამსახურის ოფიციალურ
ვებ-გვერდზე - [1]https://saras.gov.ge/ka/PublicInfo/Files....

შესაბამისად, გთხოვთ ასახოთ ეს ინფორმაცია თქვენს მონაცემებში.

პატივისცემით,

 სოფიო ბერიანიძე

 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის (სამსახურის აპარატი) ფუნქციების შემსრულებელი

References

Visible links
1. https://saras.gov.ge/ka/PublicInfo/Files...