ბრაკონიერობის ფაქტები, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში

Ana Maisuradzeმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო
ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ გამომიგზავნოთ, გარეული ჯიშის ცხოველებზე დაფიქსირებული ნადირობის ფაქატები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2015 წლიდან დღემდე.
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, pdf, word).

პატივისცემით,

Ana Maisuradze

infomoa, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია #15095  13/06/22

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Ana Maisuradze <[მოთხოვნის #613 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, June 13, 2022 11:57:40 AM
To: infomoa
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ბრაკონიერობის ფაქტები, ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში
 
გაფრთხილება:  თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი
ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ
დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით,
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო
ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ გამომიგზავნოთ, გარეული ჯიშის ცხოველებზე დაფიქსირებული ნადირობის
ფაქატები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2015 წლიდან დღემდე.
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით
(Excel,  pdf, word).

პატივისცემით,

Ana Maisuradze

-------------------------------------------------------------------

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გამოგზავნილია AskGov.ge-დან. ღია მმართველობის
პარტნიორობით, პლატფორმა ინფორმაციის მოთხოვნის პროცედურის გამარტივებას და
ინკლუზიურობას ემსახურება. მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნას და სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო
დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.
ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან მოცემულ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #613 ელ-ფოსტა]

[საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ელ-ფოსტა] არასწორი მისამართია საჯარო დაწესებულებისთვის "საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო" განცხადებების
გასაგზავნად? მისამართის განახლებისთვის, დაგვიკავშირდი:
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

როგორც საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირს, თუ ეს სერვისი
სასარგებლოდ მიგაჩნიათ, მოხარული ვიქნებით, თუ ჩვენი პორტალის შესახებ
ინფორმაციას თქვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე განათავსებთ.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ირმა ქოჩიაშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

3 თანდართული დოკუმენტი

 

მოგესალმებით!

 გიგზავნით # 6097/01  წერილს.

 გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ.

 

 

 

პატივისცემით,

 

ირმა ქოჩიაშვილი

საქმისწარმოების სამმართველო

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მარშალ გელოვანის გამზირი 6. 0159 თბილისი

E-mail: [1][ელ-ფოსტა]

Web: [2]www.mepa.gov.ge

 

 

 

[3]logo

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.mepa.gov.ge/