ავთვისებიანი სიმსივნეებით დაავადებულ მოქალაქეთა საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება

მაგდა მემანიშვილიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მაგდა მემანიშვილი

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ მონაცემები 2011-2021 წლებში სიმსივნით დაავადებულ რამდენ მოქალაქეს დაუფინანასდა საზღვარგარეთ მკურნალობა . გთხოვთ, აღნიშნულ მონაცემებში მიუთითოთ:

საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გაგაზავნილი მოქალაქეების სიმსივნეთა სახეობები და სტადიები;
დაფინანსების რაოდენობა;
ქვეყნები (თუ შესაძლებელია, კლინიკებიც) , სადაც სამკურნალოდ იქნენ გაგზავნილი საქართველოს მოქალაქეები;
სამკურნალოდ გაგზავნილი მოქალაქეების სქესი, ასაკი (თუ შესაძლებელია, რეგიონი)

გთხოვთ, აგრეთვე, სიტყვიერად განგვიმარტოთ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სიმსივნის დიაგნოზის მქონე მოქალაქე, რათა მას დაუფინანსდეს საზღვარგარეთ მკურნალობა; რომელი საკანონმდებლო აქტები და რეგულაციები არეგულირებს სიმსივნის დიაგნოზის მქონე პაციენტისათვის საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსებს.

პატივისცემით,

მაგდა მემანიშვილი

docmanager, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

01/19387

აღნიშნულ საფოსტო მისამართზე შეტყობინებების მიღება დაბლოკილია.

საჭიროების შემთხვევაში ურთიერთობისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ
[1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]