ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა

ელენე ფანჩმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ფანჩ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: თუ იქნება შესაძლებელი, რომ მომაწოდოთ თქვენს მიერ დამუშავებული ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების რაოდენობა 2019 წლიდან 2023 წლის ჩათვლით და თითოეული წლის რაოდენობა ცალ-ცალკე რომ იყოს, ანუ 2018-ში, 2019-ში და ა.შ ცალცალკე რა რაოდენობის ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრის განაცხადია შემოსული 2023 წლის ჩათვლით? ვორდის ან ექსელის ფორმით (რომელიც თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი იქნება).

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე

infomoa, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია #13024  07/04/23

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ელენე ფანჩ <[მოთხოვნის #1476 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, April 7, 2023 3:01:33 PM
To: infomoa
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ადმინისტრაციული წარმოებისა და
საჩივრების სტატისტიკა
 
გაფრთხილება:  თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი
ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ
დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: თუ იქნება
შესაძლებელი, რომ მომაწოდოთ თქვენს მიერ დამუშავებული ადმინისტრაციული
წარმოებისა და საჩივრების რაოდენობა 2019 წლიდან 2023 წლის ჩათვლით და
თითოეული წლის რაოდენობა ცალ-ცალკე რომ იყოს, ანუ 2018-ში, 2019-ში და ა.შ
ცალცალკე რა რაოდენობის ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრის განაცხადია
შემოსული 2023 წლის ჩათვლით? ვორდის ან ექსელის ფორმით (რომელიც თქვენთვის
უფრო მოსახერხებელი იქნება).

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1476 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ნინო კვანტალიანი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N 2877/01 წერილს

ნინო კვანტალიანი

საქმისწარმოების სამმართველო

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მარშალ გელოვანის გამზირი 6. 0159 თბილისი

E-mail: [1][ელ-ფოსტა]

Web: [2]www.mepa.gov.ge

 

 

 

 [3]1661947190360

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.mepa.gov.ge/

ელენე ფანჩ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ნინო კვანტალიანი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გიდასტურებთ მიღებას, დიდი მადლიბა

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე