3 სოფლის წლიური ბიუჯეტი და განხორციელებული პროექტები

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

წეროვანის, წილკნისა და ნაოზის 2019 - 2023 წლის ბიუჯეტი(ები) და განხორციელებული პროექტები;

პატივისცემით,

გვანცა

Info Mtskheta, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მიღებულია

ნომერი: 19/3423214117-34 თარიღი: 02.08.2023

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ვისგან: გვანცა <[მოთხოვნის #2835 ელ-ფოსტა]>
გაგზავნილი: ოთხშაბათი, 02 აგვისტო, 2023 13:29
ვის: Info Mtskheta
თემა: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 3 სოფლის წლიური ბიუჯეტი და
განხორციელებული პროექტები
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

წეროვანის, წილკნისა და ნაოზის 2019 - 2023 წლის ბიუჯეტი(ები) და
განხორციელებული პროექტები;

პატივისცემით,

გვანცა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2835 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

Info Mtskheta, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია