2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შიდა ქართლში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა

შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

Government Shidakartli, შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

1 თანდართული დოკუმენტი

  მოგესალმებით,

გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.

პატივისცემით,
 
შიდა ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
გორი, გრ. ფერაძის ქ. N 5
0322 28 57 00

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1035 ელ-ფოსტა]>
Sent: Thursday, September 8, 2022 12:22:19 PM
To: Government Shidakartli
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში შიდა ქართლში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა
რაოდენობა
 
შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად
დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის
ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1035 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

[2][IMG] [3]მოგვთხოვე ელ-ფოსტის განახლება საჯარო დაწესებულებისთვის შიდა
ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია - Askgov.ge
askgov.ge

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

[5][IMG] [6]FOI officer questions - Askgov.ge
askgov.ge

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers
5. http://askgov.ge/ka/help/officers
6. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,

მადლობა შეტყობინებისთვის.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა