საჯარო დაწესებულება

შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

2 მოთხოვნა
ტურისტების რაოდენობა შიდა ქართლში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა დ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ავტორი: კახაბერ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?