2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

Info Zugdidi, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

ზ~მოგესალმებით,

საკონტაქტო მობილურის ნომერი მოგვწერეთ

პატივისცემით,

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1043 ელ-ფოსტა]>
Sent: Thursday, September 8, 2022 1:01:59 PM
To: Info Zugdidi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ
პირთა რაოდენობა
 
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად
დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის
ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1043 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ ტელეფონის ნომერს, რადგან ჩემი განაცხადი სრულად აკმაყოფილებს სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველ ნაწილს.
ჩემი თხოვნაა, მხოლოდ წერილობითი ფორმით ვაწარმოოთ კომუნიკაცია.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა

Info Zugdidi, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალბატონო მილანა, 

კორესპონდენციას როცა ვარეგისტრირებთ საქმისწარმოების პროგრამაში გრაფაა
სადაც განცხადებლის ნომერი უნდა მიეთითოს, განცხადების რეგისტრაციის
ნომერის მიიღებდით  სმს შეტყობინების სახით, პასუხი როცა მომზადდებოდა
აღნიშნულზეც სმს შესტყობინება იგზავნება პროგრამულად, ეს ისევ და ისევ
განმცხადებლისთვის ინფორმაციის მიწოდებისა და კომფორტის შექმნითა არის
განპირობებული,  ასევე აღნიშნული ხორციელდება იმ მიზნით რომ  საპასუხო
წერილის მომზადებისას განმცხადებელთან გარკვეული კითხვების არსებობის
შემთვევაში ოპერატიულად მოხდეს დაკავშირება, თუ თუ არ გნებავთ ნომრის
მოწოდება თქვენი ნებაა... 

პატივისცემით,

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1043 ელ-ფოსტა]>
Sent: Thursday, September 8, 2022 2:55:39 PM
To: Info Zugdidi
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ
პირთა რაოდენობა
 
გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ ტელეფონის
ნომერს, რადგან ჩემი განაცხადი სრულად აკმაყოფილებს სზაკ-ის 78-ე მუხლის
პირველ ნაწილს.
ჩემი თხოვნაა, მხოლოდ წერილობითი ფორმით ვაწარმოოთ კომუნიკაცია.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

ზუგდიდის მერია,

1 თანდართული დოკუმენტი

--
გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება.
პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
 
Zugdidi, Rustaveli str. 90

Tel: 0415   25 01 24
E-mail:  [1][ელ-ფოსტა]
Follow us on 
[2]http://zugdidi.mun.gov.ge/

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://zugdidi.mun.gov.ge/

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას , დიდი მადლობა.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა

ზუგდიდის მერია,

2 თანდართული დოკუმენტი

--
გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება.
პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
 
Zugdidi, Rustaveli str. 90

Tel: 0415   25 01 24
E-mail:  [1][ელ-ფოსტა]
Follow us on 
[2]http://zugdidi.mun.gov.ge/

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://zugdidi.mun.gov.ge/

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ წერილის მიღებას, უბრალოდ, გთხოვთ, გამოგზავნილი ინფორმაცია ჩემ მიერ მოთხოვნილ ელექტრონულ, ecxel-ის ფორმატში გამომიგზვანოთ, რადგან pdf ფორმატში გამოგზავნილი მონაცემების დამუშავება შეუძლებელია.

პატივისცემით,

მილანა

ზუგდიდის მერია,

მოგესალმებით,
როგორც საპასუხო წერილის ავტორმა გვაცნობა, თქვენთვის გადმოგზვანილი
ინფორმაციის ექსელის ფორმატის ვერსია მერიას არ გააჩია, აღნიშული ინფო.
წარმოადგენს სხ.სხ. აიპ-ების მიერ წარმოდგენილი ინფორმციის ნაკრებს, მათ
თავის მხრივ დასკანირებული pdf ვერსია ჰქონდათ წარმოდგენილი
პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
 
Zugdidi, Rustaveli str. 90

Tel: 0415   25 01 24
E-mail:  [1][ელ-ფოსტა]
Follow us on 
[2]http://zugdidi.mun.gov.ge/

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://zugdidi.mun.gov.ge/

გასაგებია, მადლობა.

პატივისცემით,

მილანა