2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თბილისის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მიწოდებისას, შეცდომა დაფიქსირდა. ხარვეზი Askgov.ge-ის ადმინისტრატორის ყურადღებას მოითხოვს.

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

გამარჯობა,

გთხოვთ, მომწეროთ რა ეტაპზეა ჩემ მიერ 08.09.2022-ში გამოგზავნილი განცხადების დამუშავების პროცესი, რადგან საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება 22 სექტემბერს გეწურებათ.

პატვისცემით,
მილანა

გამარჯობა,

გთხოვთ, დაუყონებლივ გამომიგზავნოთ ჩემ მიერ 08.09.2022-შიგამოგზავნილი განცხადების შესაბამისად გამოთხოვილი ინფორმაცია. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება უკვე ამოგეწურათ.

პატვისცემით,
მილანა ხუბუა

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით,

   თქვენი განცხადება არ იძებნება. გთხოვთ მოგვწეროთ სარეგისტრაციო ნომერი.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1042 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, September 26, 2022 12:01:09 PM
To: Foi
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში თბილისის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ
პირთა რაოდენობა
 
გამარჯობა,

გთხოვთ, დაუყონებლივ გამომიგზავნოთ ჩემ მიერ 08.09.2022-შიგამოგზავნილი
განცხადების  შესაბამისად გამოთხოვილი ინფორმაცია. საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება უკვე ამოგეწურათ.

პატვისცემით,
მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1042 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[1]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/help/officers

არც ერთ ჩემს შეტყობინებაზე არ გიპასუხიათ და არც რეგისტრაციის ნომერი მოგიწერია, შესაბამისად, რეგისტრაციის ნომერი არ მაქვს.

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

თქვენი წერილი არ ფიქსირდება არც ელექტრონულ ფოსტაზე. გთხოვთ,
გამოგვივზაგვნოთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით წერილი, რომ დავარეგისტრიროთ
და შევძლოთ რეაგირება.

პატივისცემით,

ილია გელაშვილი

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1042 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, September 26, 2022 2:36:18 PM
To: Foi
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში თბილისის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ
პირთა რაოდენობა
 
არც ერთ ჩემს შეტყობინებაზე არ გიპასუხიათ და არც რეგისტრაციის ნომერი
მოგიწერია, შესაბამისად, რეგისტრაციის ნომერი არ მაქვს.

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გამოვაგზავნე ახალი განაცხადი და ველოდები თქვენს უკუკავშირს.