საჯარო დაწესებულებები

ნაპოვნია 1 საჯარო დაწესებულება, რომლის სახელწოდება იწყება ასოთი ‘ღ’


ვერ იპოვე დაწესებულება?