საჯარო დაწესებულება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 მოთხოვნა
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას რომელიც  გამოგეგზავნათ  საქართველოს ფოსტით. საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი-...

Attachment 25.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?