საჯარო დაწესებულება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას რომელიც  გამოგეგზავნათ  საქართველოს ფოსტით. საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი-...
პასუხის გამომგზავნი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?