საჯარო დაწესებულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

2 მოთხოვნა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი [1][IMG][2] მართა მხეიძეს.rar პატივისცემით კახაბერ გოლუბიანი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  ადმ...
პასუხის გამომგზავნი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხარაგაულის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების სტატისტიკა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: თამუნა ქიმაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?