საჯარო დაწესებულება

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 მოთხოვნა
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ; იხილეთ თანდართული ფაილი.

Attachment 2011 2021.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?