საჯარო დაწესებულება

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ; იხილეთ თანდართული ფაილი.
პასუხის გამომგზავნი: ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?