საჯარო დაწესებულება

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, გთხოვთ, მითხრათ რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება. პატივისცემით, მართა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?