საჯარო დაწესებულება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 4...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?