საჯარო დაწესებულება

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

3 მოთხოვნა
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მოქალაქეობის მინიჭების სტატისტიკა; რუსეთის მოქალაქეებზე ბინადრობის ნებართვის გაცემა მოგესალმებით, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
მარტოხელა მშობელთა შვილიანობის სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად გთხოვთ, მომაწოდოთ მონაცემები: 1. ერთშვილიანი, ორშვილია...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ავტორი: lana თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?