სასაზღვრო პოლიცია

საჯარო დაწესებულება

7 მოთხოვნა
უარი საზღვრის კვეთაზე და უვიზო რეჟიმის წესების დარღვევები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: Jubo თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდ...
კონტროლირებადი სახელმწიფო საზღვარი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: Jubo თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: სახელმწ...
საზღვრის კონტროლის ტექნოლოგიები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: ფატიმა თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: სახელმ...
რუსეთის მოქალაქეების მიერ საზღვრის კვეთის შესახებ სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: ნინო თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თა...
რუსეთის მოქალაქეების მიერ საზღვრის კვეთის შესახებ სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: ნინო თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თა...
2020 წლიდან საქართველოში არშემოშვებული ადამიანების რაოდენობის ეროვნებების მიხედვით.
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: gaioz თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული...
2021 წლის სტატისტიკა უკანონოდ საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის შესახებ
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: ირინოლა თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?