საჯარო დაწესებულება

სასაზღვრო პოლიცია

8 მოთხოვნა
უკრაინელების მიერ საქართველოს საზღვრის კვეთის სტატისტიკა მოგესალმებით, სამწუხაროდ, აღნიშნული საკითხი სცილდება სასაზღვრო პოლიციის კომპეტენციას, რადგან საერთაშორისო სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებში სასაზღვრო კონტროლ...
საჯარო დაწესებულება: სასაზღვრო პოლიცია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
უარი საზღვრის კვეთაზე და უვიზო რეჟიმის წესების დარღვევები მოგესალმებით, სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კონტროლირებადი სახელმწიფო საზღვარი მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: სახელმწ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საზღვრის კონტროლის ტექნოლოგიები მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: სახელმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: ფატიმა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსეთის მოქალაქეების მიერ საზღვრის კვეთის შესახებ სტატისტიკა მოგესალმებით, სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსეთის მოქალაქეების მიერ საზღვრის კვეთის შესახებ სტატისტიკა მოგესალმებით, სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2020 წლიდან საქართველოში არშემოშვებული ადამიანების რაოდენობის ეროვნებების მიხედვით. მოგესალმებით, საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: gaioz თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2021 წლის სტატისტიკა უკანონოდ საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის შესახებ მოგესალმებით, სასაზღვრო პოლიციის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სასაზღვრო პოლიცია ავტორი: ირინოლა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?