საჯარო დაწესებულება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 62-62231186 თარიღი: 28/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: საქ...
საჯარო დაწესებულება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 62-6223130124 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო,...
საჯარო დაწესებულება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
სამტრედიის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით.  თქვენს მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციები საკმაოდ მოცულობითია, რისთვისაც შესაბამის სამსახურებს არ ეყოფათ 10 სამუშაო დღე. აქედან გამომ...
საჯარო დაწესებულება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია წერილის ნომერი: 62-6223130125 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩ...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, III მისამართი: მიკ...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული მანქანების რაოდენობა წლების მიხედვით 2013-2023 თქვენს წერილზე გამოგზავნილი გვაქვს პასუხი 18 მაისს. გიგზავნით განმეორებით გთხოვთ, წერილის მიღება დამიდასტუროთ წერილის ნომერი: 62-622313785 თარიღი: 18...

Attachment 2023 1.xlsx Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 2018 2023.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 62-62231188 თარიღი: 28/04/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბი...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გიგზავნით მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას. გხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ. чт, 20 апр. 2023 г. в 10:19, ia khoshtaria <[1][სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
სამტრედიის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, სამტრედიის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, სამტრედიის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, სამტრედიის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, სამტრედიის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, სამტრედიის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?