საჯარო დაწესებულება

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

2 მოთხოვნა
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. გამარჯობა,    გიგზავნით წერილს დანართით. გთხოვთ, მიღება დაადასტუროთ     პატივისცემით,   შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კ...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
წყლის ხარისხის მონიტორინგის სიხშირე გამარჯობა, გიგზავნით წერილს 7101/1 დანართით. გთხოვთ, მიღება დაადასტუროთ პატივისცემით, შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ N...

Attachment 24 2015 2020 5.xlsx Attachment 24 2021 2022 5.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მოთხოვნის ავტორი: ლიზა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?