საჯარო დაწესებულება

საკანონმდებლო მაცნე

2 მოთხოვნა
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით მიღბული ცვლილებები კანონმდებლობაში მოგესალმებით, შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საკანონმდებლო მაცნე ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საკანონმდებლო მაცნეს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საკანონმდებლო მაცნე ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?