საჯარო დაწესებულება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია

17 მოთხოვნა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 06-522314223 თარიღი: 22/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით! მ/წლის 8 მაისს ელ.ფოსტით და შემდეგ ფოსტით გამოგზავნილი წერილი N06-5223128121 დაგვიბრუნდა უკან... გიგზავნით განმეორებით. გთხოვთ დაგვიდა...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 19/5223128133-52 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ От: Jubo <[მოთხოვნის #2556 ელ-ფოსტა]> Отправлено: 8 ма...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის მიერ 2019-2023 წლებში ჩატარებული კვლევების შედეგები ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ От: ნასტასია <[მოთხოვნის #2603 ელ-ფოსტა]> Отправлено: 15 мая 2023 г. 12:4...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნასტასია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეჯოს რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 ქ-ნ ანა მაღლაკელიძეს მოგესალმებით! გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით:  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარია. წერილის ნომერი: 06-52...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეჯოს რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. წერილის ნომერი: 06-52231232 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათ...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საგარაჯოს მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია ნომერი: 19/522311467-06 თარიღი: 24.04.2023 15:25 ვადა: 05.05.2023 განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი) ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მის...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები ნომერი: 19/522311420-06 თარიღი: 24.04.2023 11:33 ვადა: 05.05.2023 განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი) ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მის...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ ნომერი: 19/522312513-06 თარიღი: 05.05.2023 10:49 ვადა: 16.05.2023 განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი) ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 მისამარ...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ ნომერი: 19/522311462-06 თარიღი: 24.04.2023 15:15 ვადა: 05.05.2023 განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი) ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 მისამარ...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელ. მისამართზე. пт, 21 апр. 2023 г. в 04:53, ანა <[1][მოთხოვნის #1685 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმებით, თუ შე...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები ნომერი: 19/522310114-06 თარიღი: 11.04.2023 10:57 ვადა: 24.04.2023 განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი) ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 მისამარ...
საჯარო დაწესებულება: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, საგარეჯოს მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?