საჯარო დაწესებულება

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

4 მოთხოვნა
"ჯორჯიან მანგანეზის" 2016 წლის საქმე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავტორი: სოფო თარიღი: .
იგვიანებს.
არაკანონიერი გზით გამომუშავებული და სახელმწიფოს მიერ ჩამორთმეული თანხები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავტორი: კახი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, მოგესალმებით, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
საჯარო დაწესებულება: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა ქალბატონო ლიზი, თქვენი 2022 წლის 16 აგვისტოს წერილში დასმულ საკითხთან დაკავშირებით გიგზავნით ინფორმაციას დანართის სახით.   დანართი: Exeli-ს ერთი...

Attachment VIII kari werili 2010 2021 1.xlsx Attachment VIII kari werili 2010 2021 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?