საჯარო დაწესებულება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები -- გთხოვთ, წერილის მიღება დაგვიდასტუროთ პატივისცემით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 36-3623177109 თარიღი: 26/06/2023 ადრესატი: ან...

Attachment 2018.xlsx Attachment 2019.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 6 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები რეგისტრაციის ნომერი  19/362311415-36 შაბ, 22 აპრ. 2023, 00:36-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2035 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ოზურგეთის მუნიციპალ...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. გატარდა  19/362311418-36 კვი, 23 აპრ. 2023, 04:37-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2228 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ოზურგეთის მუნიციპალურ მერიაში ს...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ ხუთ, 4 მაი. 2023, 13:38-ში მირანდა თეთრაძე-მა <[1][მოთხოვნის #1790 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ რეგისტრაციის ნომერი  19/36231253-36 ხუთ, 4 მაი. 2023, 19:06-ში ელენე ნოდია-მა <[1][მოთხოვნის #2514 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულ...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ რეგისტრაციის ნომერი 19/3623114163-36 ორშ, 24 აპრ. 2023, 13:40-ში ელენე ნოდია-მა <[1][მოთხოვნის #2366 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით საჯარო დაწესებ...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 გატარდა 19/362311417-36 კვი, 23 აპრ. 2023, 23:40-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2291 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ოზურგეთის მუნიციპალურ მერიაში სა...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა გატარდა  19/362311419-36 კვი, 23 აპრ. 2023, 03:23-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2164 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ოზურგეთის მუნიციპალურ მერიაში ს...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო გატარდა  19/362311422-36 კვი, 23 აპრ. 2023, 02:18-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2100 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ოზურგეთის მუნიციპალურ მერიაში ს...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია გატარდა  19/3623114209-36 ორშ, 24 აპრ. 2023, 13:50-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2392 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ოზურგეთის მუნიციპალურ მერიაში...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ რეგისტრაციის ნომერი  : 19/36231104-36 ოთხ, 19 აპრ. 2023, 19:22-ში მირანდა თეთრაძე-მა <[1][მოთხოვნის #1884 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ოზურგე...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გატარდა  19/36231039-36 ოთხ, 12 აპრ. 2023, 19:47-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #1617 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ოზურგეთის მუნიციპალურ მერიაში სა...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები გატარდა  19/362310310-36 ოთხ, 12 აპრ. 2023, 21:17-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #1682 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ოზურგეთის მუნიციპალურ მერიაში ს...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები გატარდა  19/36231012-36 ორშ, 10 აპრ. 2023, 18:02-ში ელენე ნოდია-მა <[1][მოთხოვნის #1506 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ოზუ...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ორგანიზაციულ სტრუქტურაში არსებული პოზიციები რეგისტრაციის ნომერი 19/36223637-36 ოთხ, 28 დეკ. 2022, 18:43-ში ნინო-მა <[1][მოთხოვნის #1339 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ოზ...
საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?