საჯარო დაწესებულება

ნოტარიუსთა პალატა

1 მოთხოვნა
ნოტარიუსთა პალატის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, ნოტარიუსთა პალატაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნოტარიუსთა პალატა ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?