საჯარო დაწესებულება

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

16 მოთხოვნა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები - 2021-2023 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ თქვენი  წერილის პასუხად, რომელიც ეხება 2013-2023 წლებში ჩატარებულ ტენდერებს,  წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციას.  პატივისცემით,  ნინოწმინდის მუნიცი...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა თქვენი წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ 2013-2023 წლებში საერთაშორისო/არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად არა გვაქვს დაწყებული სოციალური პროექტები. პა...
საჯარო დაწესებულება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ნინოწმინდის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 თქვენი წერილის პასუხად, რომელიც ეხება   2010-2023 წლებში მუნიციპალიტეტის სსიპებში და ა(ა)იპებში დასაქმებულთა და განთავისუფლებულთა რაოდენობას წარმოგიდ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები თქვენი წერილის პასუხად, რომელიც ეხება, 2013-2023 წლებში მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და ამ სამუშაოების ხარჯებს წა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები თქვენი წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ  2013-2023 წლებში გასართობი ღონისძიებებისათვის  დანახარჯები არა გვაქვს.  პატივისცემით,  ნინოწმინდის მუნიციპალი...
საჯარო დაწესებულება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაცაის,  პატივისცემით,  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია  

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული მანქანების რაოდენობა წლების მიხედვით 2013-2023 გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას, პატივისცემით, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია пн, 29 мая 2023 г. в 14:59, ელისაბედი <[1][მოთხოვნის #2568 ელ-ფოსტ...

Attachment 2013 2023 1.xlsx Attachment ..1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ნინოწმინდის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. თქვენი წერილის პასუხად, რომელიც ეხება  2019-2023 წლებში შექმნილი და გაუქმებული სსიპების და ა(ა)იპების რაოდენობას, წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციას,...

Attachment AAIP 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, ნინოწმინდის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას, პატივისცემით, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია   

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, ნინოწმინდის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, ნინოწმინდის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?