საჯარო დაწესებულება

ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

2 მოთხოვნა
ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანრი თალაბეიშვილი თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?