საჯარო დაწესებულება

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი

4 მოთხოვნა
ფოტოკონკურსი: „მე ვხედავ ევროპას“ მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას; გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება; პატივისცემით, 19273-05-2-202306071757 N 05/19273 07.06.2023 ბატ...
საჯარო დაწესებულება: ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ევროპის კავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარება წლების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი ავტორი: ხატია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ევროკავშირის მიერ გაწეული დახმარება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის გაუმჯობესებისთვის მოგესალმებით, აღნიშნული საკითხი სცდება საინფორმაციო ცენტრის კომპეტენციას, აღნიშნულ ინფორმაციას დეტალურად მოგაწვდით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტ...
საჯარო დაწესებულება: ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ევროკავშირის მიერ გაწეული დახმარება ადგილობრივი თვითმმართველობის გაუმჯობესებისთვის This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ნიკა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?