საჯარო დაწესებულება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 https://drive.google.com/drive/folders/15XlmtSgYf75Ba4fVJb_twJl540O4cFyc?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?