საჯარო დაწესებულება

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

1 მოთხოვნა
2017-2021 წლებში დარეგისტრირებული სტარტაპების რაოდენობა მოგესალმებით, ჩვენი უწყება არ არეგისტრირებს სტარტაპებს. სავარაუდოდ ადრესატი სხვა უწყებაა. მადლობა თანამშრომლობისთვის
საჯარო დაწესებულება: ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?