საჯარო დაწესებულება

იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

1 მოთხოვნა
2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა გამარჯობა, გთხოვთ, დაუყონებლივ გამომიგზავნოთ ჩემ მიერ 08.09.2022-შიგამოგზავნილი განცხადების შესაბამისად გამოთხოვილი ინფორმაცია. საქართველოს ზოგადი ა...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ავტორი: მილანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?