საჯარო დაწესებულება

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

18 მოთხოვნა
მიუსაფარი ცხოველების ევთანაზია ვადასტურებ წერილის მიღებას  პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გთხოვთ წერილი გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  N 29 დადგენილების შესაბამისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ════════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გორის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გთხოვთ   წერილი გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  N29 დადგენილების შესაბამისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ═══════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები \გამარჯობა,  გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ პირადობის მოწმობის ასლი, როგორც დადგენილებაშია  მითითებული.  გიგზავნით დადგენილებას საჯარო ინფორმაციის ელექტრონ...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა გეთანხმებით, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: გორის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Teona Tomashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?