გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

საჯარო დაწესებულება

1 მოთხოვნა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

[1][ელ-ფოსტა] -- References Visible links 1. mailto:[ელ-ფოსტა]

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?