საჯარო დაწესებულება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

6 მოთხოვნა
სსიპები და ააიპები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა [1][ელ-ფოსტა] კვი, 23 აპრ. 2023, 13:07-ში ანა-მა <[2][მოთხოვნის #2141 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, .გთხოვთ მომწეროთ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის...
საჯარო დაწესებულება: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
გარდაბნის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, გარდაბნის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშევბული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, გარდაბნის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, გარდაბნის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი [1][ელ-ფოსტა] -- References Visible links 1. mailto:[ელ-ფოსტა]
საჯარო დაწესებულება: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?