საჯარო დაწესებულება

გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“

24 მოთხოვნა
112-ზე განხორციელებული ზარები ჰომოსექსუალ მოქალაქეთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA02300990020* MIA 0 23 00990020 07/04/2023 მოქალაქე რუსუდ...
საჯარო დაწესებულება: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: rusa თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
2015 წლიდან დღემდე ცხოველების თავდასხვა ადამიანებზე მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA02203350460* MIA 0 22 03350460 28/11/2022 ქალბატონ ე...
საჯარო დაწესებულება: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
დანაშაულის სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA72203352050* MIA 7 22 03352050 28/11/2022 ბატონ გიორ...
საჯარო დაწესებულება: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
შეიარაღებული თავდასხმის თვითმხილველები მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA32203359789* MIA 3 22 03359789 29/11/2022 ქალბატონ ნ...
საჯარო დაწესებულება: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მიუსაფარ ცხოველთა შესახებ მიმართვიანობა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაშ მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA92203344178* MIA 9 22 03344178 28/11/2022 ქალბატონ ე...
საჯარო დაწესებულება: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ძაღლების მიერ ადამიანებზე თავდასხმის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA32203348772* MIA 3 22 03348772 28/11/2022 ბატონ თორნ...
საჯარო დაწესებულება: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: თორნიკე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სტატისტიკური მაჩვენებელი ავტომობილების ავარიების შედეგად დაზარალებული ხალხის მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA92203342080* MIA 9 22 03342080 28/11/2022 ქალბატონ ე...
საჯარო დაწესებულება: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მიუსაფარი ძაღლების მიმართ სსსკ-ის 259 მუხლის დარღვევის და მასზე რეაგირების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA22201019390* MIA 2 22 01019390 18/04/2022 ქალბატონ მირ...
საჯარო დაწესებულება: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ცენტრის ცხელ ხაზზე ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ განხორციელებული ზარების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება *MIA72200871741* MIA 7 22 00871741 04/04/2022 ქალბატონ ანი...
საჯარო დაწესებულება: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?