საჯარო დაწესებულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3 მოთხოვნა
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
მანქანები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
წარმატებული
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები მოგესალმებით, მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას. პატივისცემით, მართა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?