საჯარო დაწესებულება

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

17 მოთხოვნა
სსიპები და ააიპები მოგესალმებით, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიიდან გიგზავნით წერილის პასუხს (იხ. დანართი) გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. სამ, 7 მაი. 2024, 12:19-ში Ana a...
საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
დმანისის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტები: წერილის ნომერი: 108-1082414332 თარიღი: 22/05/2024 ადრესატი: ეკა მურადაშვილი პირადი ნომერი: 15001025433 მისამართი: დმანისი ს. გომარეთი დმანისის მუნი...

Attachment 5.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
დმანისის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. გთხოვთ, წერილის მიღება დაგვიდასტუროთ წერილის ნომერი: 108-1082311521 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველ...
საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დმანისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები წერილის ნომერი: 108-1082313652 თარიღი: 16/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: თბილისი ავთო ვარაზის 107 მოქალაქე...

Attachment 2019.xlsx Attachment 2022 1.xlsx Attachment 2020 10 1.xlsx

This request has 5 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა წერილის ნომერი: 108-1082312521 თარიღი: 05/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუ...

Attachment 3.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები წერილის ნომერი: 108-1082312822 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუ...

Attachment 3 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო წერილის ნომერი: 108-1082312817 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუ...
საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გთხოვთ, წერილის მიღება დაგვიდასტუროთ წერილის ნომერი: 108-1082312155 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი...

Attachment 2019 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დმანისის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია -- ნონა ხორბალაძე დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია  ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში სპეციალისტი ტელ: 598 30 06 19 E-mail: [1][ელ-ფოსტა] Re...
საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ გთხოვთ, წერილის მიღება დაგვიდასტუროთ წერილის ნომერი: 108-1082312222 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქ...

Attachment 2019 10.xlsx Attachment 2020 10.xlsx Attachment 2021 5 2 Copy.xlsx

This request has 5 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
დმანისის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 -- ნონა ხორბალაძე დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია  ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში სპეციალისტი ტელ: 598 30 06 19 E-mail: [1][ელ-ფოსტა] Re...
საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი -- ნონა ხორბალაძე დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია  ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში სპეციალისტი ტელ: 598 30 06 19 E-mail: [1][ელ-ფოსტა] Re...

Attachment ask.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
დმანისის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესამებით, გიგზავნით, თქვენი წერილის რეგისტრაციის ნომერი N19/1082310852-01 პასუხს. პატივიცემით, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია სამ, 18 აპრ. 2023,...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, პროექტის ბიუჯეტის ნაწილი არ არის სწორად შევსებული, ძირითადად მითითებულია პროდუქტები. გთხოვთ სრულად შევსებული გამომიგზავნოთ. მადლობა წი...

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?